Hranitelji orožja  in tajne lokacije policije na območju UNZ Slovenj Gradec 1990-1991

Kmetija STRMČNIK Anamarija in Oskar

Naslov:

Stari trg 217

Odkritje spominske plošče:

20. junija 2010

Postavil:

PVD Sever za Koroško

Na kmetiji družine Strmčnik je bilo v letih 1990–1991 tajno skladišče dela orožja in streliva PM Slovenj Gradec.