Hranitelji orožja  in tajne lokacije policije na območju UNZ Slovenj Gradec 1990-1991

Kmetija BRLOŽNIK Pavla in Ignacij

Naslov:

Sele 38

Odkritje spominske plošče:

20. junija 2010

Postavil:

PVD Sever za Koroško

Na kmetiji družine Brložnik je bilo v letih 1990–1991 tajno skladišče dela orožja in streliva ter tajna lokacija UNZ Slovenj Gradec.