Organi društva

ČLANI UPRAVNEGA ODBORA DRUŠTVA:

Vinko Mlinšek

Mlinšek Vinko

predsednik društva

T: 041 929 367
E: v.mlinsek@gmail.com

Dušan Ferenčak

Mag. Dušan Ferenčak

sekretar društva

T: 031 373 918
E: dusan.ferencak@siol.net

Lampret Srečko

Lampret Srečko

blagajnik

T: 041 635 965
E: srecko.lampret@krs.net

Abraham Ferdo

Abraham Ferdo

podpredsednik društva in predsednik Odbora Dravograd

T: 041 714 844
E: ferdo.abraham@gmail.com

Zoran Kavnik

Kavnik Zoran

tajnik društva in član Odbora Dravograd

T: 051 727 796
E: zoran.kavnik@t-2.net

Koprivnikar Janko

Koprivnikar Janko

podpredsednik društva in predsednik Odbora Slovenj Gradec

T: 041 762 983
E: koprivnikar.janko@amis.net

Kolar Niko

Kolar Niko

Član Odbora Slovenj Gradec

Tel.: 041 714 857

Mail: niko.kolar@policija.si

Ivančič Hubert

Ivančič Hubert

podpredsednik in predsednik Odbora Radlje ob Dravi

T: 041 798 437
E: hubert.ivancic@gmail.com

Tertinek Danilo

Tertinek Danilo

član Odbora Radlje ob Dravi

T: 041 735 519
E: danilo.tertinek@gmail.com

Pandev Bojan

Pandev Bojan

podpredsednik društva in predsednik Odbora Ravne na Koroškem

T: 070 388 683
Mail: bojan.pandev@gmail.com

Bezjak Slavko

Bezjak Stanislav

član Odbora Ravne na Koroškem

T: 040 817-190
E: slavko.bezjak59@gmail.com

Kljajić Željko

Kljajić Željko

predstavnik za stike z javnostjo

T: 031 387 660
E: zkljajic.kljajic@gmail.com

NADZORNI ODBOR:

Glazer Franc, predsednik Nadzornega odbora

Godec Zlatko, član Nadzornega odbora

Naglič Edvard, član Nadzornega odbora

ČASTNO RAZSODIŠČE:

Meh Rajko, predsednik Častnega razsodišča

Areh Franc, član Častnega razsodišča

Ošlovnik Vilijem, član Častnega razsodišča

MANDATNO VOLILNA KOMISIJA:

Mali Aleksander, predsednik Mandatno volilne komisije

Šaloven Oskar, član Mandatno volilne komisije

Verčkovnik Slavko, član Mandatno volilne komisije

PRAPORŠČAKI DRUŠTVA:

Verdinek Jože

Verdinek Jože

vodja praporščakov

T: 041 470 492
E: jverdinek@gmail.com

Hribernik Milan

Hribernik Milan

praporščak

T: 041 570 753
E: mil.hribernik@gmail.com

Vončina Ivan

Vončina Ivan

praporščak

T: 070 705 062
E: chiny91@gmail.com

Ošlovnik Viljem

Ošlovnik Vilijem

praporščak

T: 040 563 591
E: viljem.oslovnik@amis.net

REFERENT ZA ŠPORT

Bračko Jože

Bračko Jože

referent za šport

T: 041 635 527
E: joze.bracko1@gmail.com