28. junij – Dan policijskih veteranov Koroške

Obrazložitev pomena spominskega dne
»28. JUNIJ – DAN POLICIJSKIH VETERANOV KOROŠKE«

Koroški policijski veterani, skupaj z upokojenimi policisti MNZ Koroška predlagajo, s čimer se strinjajo tudi v odborih IPA – sekcija za Koroško ter obeh policijskih sindikatih, da bi enkrat letno z družabnim srečanjem ter kulturnim programom, obeležili zgodovinski spomin na dogodke povezane z osamosvajanjem Republike Slovenije v letih 1990- 1991, kjer je koroška milica pod vodstvom UNZ Slovenj Gradec, opravila pomembno in nepozabno delo . Zgodovina aktivnosti koroške milice sega v leto 1990, kjer so enote postaj milice pod vodstvom takratnih komandirjev opravile vrste tajnih aktivnosti ter se povezale v Maneversko strukturo narodne zaščite. Izstopale so predvsem tajne priprave vojnih enot milice na večletno vojno delovanje, skladiščenje orožja in streliva ter varovanje le tega, aktivnosti pri zavarovanju mejnih prehodov in druge naloge povezane z osamosvajanjem republike Slovenije.

V letu 1991 so se aktivnosti milice na Koroškem stopnjevale ter dosegle največje vojne in borbene aktivnosti pri varovanju mejnih prehodov v dneh od 26. do 28. junija 1991. Po razglasitvi samostojne Republike Slovenije, so enote koroške milice izobesile na vse mejne prehode novo slovensko zastavo, katero so varovale s pripadniki Posebne enote milice (PEM) in okrepljenimi vojnimi enotami milice. Pritiski in grožnje jugoslovanske armade so se v teh dneh močno stopnjevale in se nerazumno uresničile 27. in 28. junija , ko so z močnimi borbeni sredstvi napadli Mejni prehod Holmec, katerega so varovali miličniki PMM Holmec, PM Ravne na Koroškem, OM Mežica in OM Črna ob pomoči dveh vojnih oddelkov PM Slovenj Gradec in enot teritorialne obrambe (TO). Siloviti napad JA je v jutranjih urah 28. junija pustil na Holmcu nerazumljivo krutost, saj sta pri obrambi prehoda padla miličnika PM Slovenj Gradec Bojan ŠTUMBERGER in Željko ERNOIČ, medtem ko so bili hudo ranjenih 3 miličniki in lažje ranjeni štirje miličniki. Vendar, enote milice so ob pomoči enot TO, ubranile mejni prehod ter razorožile vojake JA na stražnici Holmec ter tako izbojevali I. bitko za samostojno Slovenijo.

28. junij 1991 je bil na Koroškem prelomen, saj so aktivnosti koroških enot milice pod vodstvom Uprave za notranje zadeve Slovenj Gradec, dosegle zavidljive rezultate pri varovanju mejnih prehodov in same meje z Republiko Avstrijo ter s temi dejanji pripomogle k temu, da so se odločitve zveznih organov iz Beograda in Jugoslovanske armade obrnile v pozitivno smer, s tem pa so se posredno obrnili tudi vojni dogodki v Republiki Sloveniji. Tega in v naslednjih dneh so se enotam koroške milice in TO predale vse stražnice Jugoslovanske armade, med katerimi je bila izredno pomembna stražnica Vič, kjer pa je svoj zgodovinski uspeh, pri predaji vojakov in stražnice JA, taktično izbojevala tudi koroška enota – Posebna enota milice (PEM), miličniki/policisti PMM Vič, PM Dravograd in PM Slovenj Gradec. Koroška milice je s svojo neprecenljivo vlogo, prelito krvjo in tragičnimi žrtvami, dosegla tisto kar v Sloveniji še ni bilo storjeno – pod svojo varovanje je prevzela ves 105 km dolg mejni pas od meje z UNZ Maribor in UNZ Celje – ter tako ni predala mejnih prehodov enotam JA, kot je to bilo storjeno ponekod po Sloveniji. Na Koroškem se JA ni predal niti eden miličnik ali mejni prehod, kar dokazuje na izredno dobro organiziranost, motiviranost, taktičnost in moralno trdnost takratnih vojnih enot koroške milice, ki jo je vodil operativni štab Uprave za notranje zadeve Slovenj Gradec.

Koroški policijski veterani smo na svoja dejanja, ki smo jih kot policijski profesionalci in domoljubi, skupaj z občani koroške ter pripadniki TO, pri osamosvojitvenih procesih in vojni za samostojno in neodvisno domovino Slovenijo storili, ponosni, Tako želimo, da se 28. junij 1991 obeleži kot dan zgodovinskih spominov na vojne dogodke, vlogo koroške milice in takratne Uprave za notranje zadeve Slovenj Gradec. Poimenovali smo ga: »28. JUNIJ – DAN POLICIJSKIH VETERANOV KOROŠKE«. Slednjega bi vsako leto praznovali – obeležili koncem junija ( tudi v sklopu dneva policije – 27. juniju ).

Obrazložitev spominskega dne »28. JUNIJ – DAN POLICIJSKIH VETERANOV KOROŠKE«, je sestavni del Statuta policijskega veteranskega društva Sever za Koroško (Priloga štev. 1.)