Različni odzivi na film “Zbujeni v sanje” – pojasnilo
Film "Zbujeni v sanje” nikomur ne daje, niti ne krati zaslug. Bil je ustvarjen, da presliši vse politične in osebnostne interpretacije vedno istih govorcev o slovenski vojni in osamosvojitvi ter že v osnovi zanemari boj za zasluge.
Željko Ernoič

Spoštovani,

film “Zbujeni v sanje” nikomur ne daje, niti ne krati zaslug. Bil je ustvarjen, da presliši vse politične in osebnostne interpretacije vedno istih govorcev o slovenski vojni in osamosvojitvi ter že v osnovi zanemari boj za zasluge. Bil je ustvarjen z globokim spoštovanjem do vseh in vsakogar, ki se je boril za samostojno in neodvisno Slovenijo. In predvsem je bil ustvarjen za nove generacije, ki v vojni ne vedo nič, še najmanj pa kako so bile v vonji razdeljene vloge posameznih akterjev. Ustvarjen je bil, da v obči  javnosti zbudi zanimanje, jo osupne s krvavo iskrenostjo, da zbudi spoštovanje do žrtev in slehernika, ki se je boril v tej vojni. In to nam je po odzivu javnosti več kot uspelo. Zato ste vsi, prav vsi v tem filmu, tudi če se vas eksplicitno ne omenja in vidi.

Pred leti smo načrtovali serijo dokumentiranih filmov, ki bi zajel prav vsa območja Slovenije in povedal mnogo več vaših zgodb. Toda Televizija Slovenija nam je namenila le petdeset minut svojega programskega časa. Ustvarjalci filma smo se znašli pred mnogimi strokovnimi in moralnimi dilemami. Na koncu smo se odločili za zgodbe, ki za splošno javnost najbolje slikajo krvavo podobo vojne in njena razmerja. Nekatere zgodbe potrebujejo manj, druge več filmskega časa, da dosežejo svoj učinek, zato smo morali v določeni meri opustiti enakomerno pokrajinsko zastopanost, čeprav smo jo imeli ves čas v mislih.

Upamo, da bomo to vrzel izpolnili v celovečernem igrano dokumentarnem filmu, ki ga že ustvarjamo in v katerem bomo lahko povedali več vaših zgodb, ki so vse enako pomembne in ključne za našo zmago.

Anton Pozvek

Generalni sekretar ZPVD Sever