Osnovna šola Podgorje

V objektu Osnovne šole Podgorje je v letu 1991 imela tajno lokacijo Posebna enota milice (policije), 3 vod 3. čete PEM RSNZ, ki je v času osamosvojitvene vojne deloval, kot samostojni vod PEM UNZ Slovenj Gradec....